Weblog Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg

Weblog van de Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg

Voorzitter: Harrie Winteraeken: hwinteraeken@hotmail.com.
Secretaris e-mail: parkstadlimburg@fietsersbond.nl


Knelpunten op uw fietsroute kunt u bij de secretaris melden of via website www.fietsersbond.nl.

donderdag 8 juni 2017

19-6: Ledenvergadering Fietsersbond afdeling Parkstad LimburgFietsersbond afdeling Parkstad Limburg

Ledenvergadering

Maandag 19 juni 2017, aanvang 19:30 uur.

Café Pelt  
Pancratiusplein 46
Heerlen - centrum

Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg. Het bestuur legt graag verantwoording af over wat het afgelopen jaar is gedaan. En we kijken graag samen naar dit activiteitenjaar. Daarbij is er vanzelfsprekend voor iedereen gelegenheid voor inbreng en bijdragen. We kunnen als bestuur ook nog versterking gebruiken en u bent ook welkom voor deelname aan incidentele activiteiten.
Uw aanwezigheid wordt in ieder geval zeer gewaardeerd.

Conceptagenda

1.    Opening door de voorzitter.

2.    Mededelingen, waaronder berichten van verhindering.

3.    Vaststellen agenda.

4.    Verkiezing Bestuur.
·         Wij verwelkomen kandidaat-bestuurslid Gijs Verbruggen.
·         We zijn nog steeds op zoek naar een nieuw bestuurslid dat de functie van secretaris op zich wil nemen. De vacaturebeschrijving is weer hierbij gevoegd.
·         De overige zittende bestuursleden Harrie Winteraeken, Gerard Popelier, Ab Mulder, Will Zeedzen en Hub Hommen, stellen zich wederom herkiesbaar.

5.    Vaststellen Jaarverslag 2016. Het conceptjaarverslag is bijgevoegd.

6.    Suggesties en voorstellen van de leden.

7.    Plaatselijke en provinciale plannen en ambities voor PsL: onder meer omgeving station Nuth, Leisure Lane PsL, snelfietsroutes en de buitenring.

8.    Overleggen en knelpunten in de diverse gemeenten + meldpunt Fietsersbond.

9.    Wat verder nog ter tafel komt en rondvraag.

10. Sluiting (beoogd uiterlijk 21:30 uur) en een (bijzonder) biertje toe?
  
Van harte welkom dus op deze ledenvergadering.

namens het bestuur,

Harrie Winteraeken (voorzitter en interim-secretaris)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten